R. Rza adına 1 №tam orta məktəb

Ünvan: N. Nərimanov 17

Telefon: 43573

E. Əkbərov adına 2 № tam orta məktəb

Ünvan: Əli Kərim 49

Z. Bünyadov adına 3 № tam orta məktəb

Ünvan: Atatürk 50

Telefon: 41690

M. Muradov adına 4 № tam orta məktəb

Ünvan: M. Rəsulzadə 135

Telefon: 43465

Şəhər 5 № tam orta məktəb

Ünvan: R. Rza 56

M. Füzuli adına 6 № tam orta məktəb

Ünvan: Nizami 197

Telefon: 43295

Nizami adına 7 № tam orta məktəb

Ünvan: Nizami 4

Telefon: 43547

V. Əliyev adına 8 № ümumi orta məktəb

Ünvan: Z. Bünyadov 10

Telefon: 43205

Qantəmir adına 9 № tam orta məktəb

Ünvan: H. Əliyev

Telefon: 43635

S. Vurğun adina İnternat tam orta məktəb

Ünvan: R. Rza 30

T. İsmayılov adına Qarabaqqal kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qarabaqqal kəndi

Telefon: 63383

Ə. Əfəndiyev adına Bığir kənd 1 № tam orta məktəb

Ünvan: Bığır kəndi

Telefon: 93275

R. Babayev adına İnçə kənd tam orta məktəb

Ünvan: İnçə kəndi

Ş. Saabov adına Qaraməryəm kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaraməryəm kəndi

Telefon: 77331

X. Cəfərov adına Alpout kənd tam orta məktəb

Ünvan: Alpout kəndi

Telefon: 72245