D. Məmmədov adına Çaxırlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Çaxırlı kəndi

Telefon: 65232

Ləkçıplaq kənd 1 № tam orta məktəb

Ünvan: Ləkçıplaq kəndi

Telefon: 96331

Q. Həsrətov adına Mırtı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Mırtı kəndi

Telefon: 98218

Kürdəmiş kənd tam orta məktəb

Ünvan: Kürdəmiş kəndi

Telefon: 66236

O. Rəhimov adına Qarabağlar tam orta məktəb

Ünvan: Qarababağlar kəndi

G. Seyidov adına Ulaşlı-Şıxlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Ulaşlı- Şıxlı kəndi

Telefon: 67032

Qizilağac kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qizilağac kəndi

Telefon: 68248

S. Mirzəyev adına Cərəkə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Çərəkə kənd

Telefon: 91347

Yeniarx kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yeniarx kəndi

Q. Səmədov adına Mallı-Şıxlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Mallı-Şıxlı kənd

Telefon: 90258

Ə. Əsgərov adəma Bərdövül kənd tam orta məktəb

Ünvan: Bəydövül kəndi

Telefon: 70229

Kürdşaban kənd tam orta məktəb

Ünvan: Kürdşaban kəndi

Telefon: 73233

Z. Zülfüqarov adına Qaraxıdır kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaraxıdır kəndi

Telefon: 79177

S. Salahov adına Məlikkənd kənd tam orta məktəb

Ünvan: Məlikkənd kəndi

Telefon: 78238

H. R. Əfəndiyev adına Qaraman kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaraman kənd

Telefon: 62229