Qarayazı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qarayazı kəndi

Telefon: 99297

M. Eyvazov adına Bığır kənd 2 № tam orta məktəb

Ünvan: Bığır kəndi

Telefon: 93212

M. Məmmədov adına Potu kənd tam orta məktəb

Ünvan: Potu kəndi

Telefon: 67110

S. Musayev adına Şəkər kənd tam orta məktəb

Ünvan: Şəkər kənd

Telefon: 75257

Atatürk adına Ləkçıplaq kənd 2 № tam orta məktəb

Ünvan: Ləkçıplaq kəndi

Telefon: 64258

Alxasava kənd tam orta məktəb

Ünvan: Alxasava kəndi

Telefon: 74228

V. Babaşov adına Çərəcə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Çərəçə kəndi

Telefon: 91254

R.Əsədov adına Hacalıkənd kənd tam orta məktəb

Ünvan: Hacalıkənd kəndi

Telefon: 63397

E.Əzizov adına Çərəkə kənd 2 № tam orta məktəb

Ünvan: Çərəçə kəndi

Telefon: 91392

N. İsmayılov adına Bığır kənd 3 № tam orta məktəb

Ünvan: Bığır kəndi

Telefon: 92202

Aşağı Qaraməryəm kənd tam orta məktəb

Ünvan: Aşağı Qaraməryəm kəndi

Telefon: 74266

Yekəxana kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: Yekəxana kəndi

Telefon: 77339

Çaxırlı kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: Çaxırlı kəndi

Telefon: 65257

Cəyirli kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: Cəyirli kənd

İ. İslamov adına Yalman kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: Yalman kəndı