C. İbrahimov adına Ərəbcəbrli kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: Ərəbcəbrli kəndi

Telefon: 69237

L. Əliyev adına Murzəhüseynli kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: MirzəHüseynli kəndi

Telefon: 95259

Müskürlü kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: Müskürlü kəndi

Telefon: 72215

F. Məmmədov adına Xəlitli kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: Xəlitli kəndi

Şıxbəy kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: Şıxbəy kəndi

İ. Həsənov adına Hüngütlü kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: Hüngütlü kəndi

Telefon: 67011

Çayarxı kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: Çayarxı kəndi

Telefon: 63217

Şəkili kənd ümuni orta məktəb

Ünvan: Şəkili kəndi

Telefon: 68088

Ərəbşahverdi kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Ərəvşahverdi kəndı

Veysəlli kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Veysəlli kəndi

Alikənd kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Alikənd kəndi

Qəbələ Müskürlü kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Qəbələ Müskürlü kəndı